CHIHELEN HAMA TENJAY

hello chiheli hama tenjay!

hama gulay yo bul bul KORU BORO 11"B" ZOZAY HAMADA "slm alk" NOMARDO !!!
e xap knen hamat xay xafa nashaven ma fakat nomardora guftum ok ...
www.fadl.tj